Nottastugan

Nottastugan

En rekonstruerad backstuga ligger vackert längs Halasjövägen 631 i Bökemåla. Enligt jordeboken från 1600-talet så fanns det en bebodd backstuga här. Enligt uppgifter beboddes den av någon som hette Notte, därför namnet Nottastugan. När Halasjö Hembygdsförening hittade resterna av backstugan och renoverade upp densamme 1972 – 1973, så hjälpte hela bygden till Kjell Johansson i Björkekärr var byggmästaren med sin stora kunskap. Delar av byggprocessen finns dokumenterad på film. Invigningen hölls i september 1973, därefter hölls många söndagar med underhållning, kaffe och våfflor på platsen.