Föreningens historia

Halasjö hembygdsförening

Halasjö Hembygdsförenings historia

Halasjö Hembygdsförening bildades den 17 oktober 1971 på förslag av  Karl-Erik Johansson – läs gärna vidare på Hur började det? 1971

2011 så firades det 40-års jubileum