Halasjö hembygdsförening

Styrelse:

Ordförande  Sigge Karlsson    640 57
Vice ordförande Anders Johansson 650 17
Sekreterare Dagmar Nilsson 640 04
Vice sekreterare Inger Borg 640 24
Kassör Jan Järnbo 640 65
Vice kassör Mats Johansson 650 61
Ledamot Indra Willke 640 83
Ersättare Mats Walfried 844 96
Ersättare Holger Ehrlich 650 01
Revisor Lars-Göran Johansson 640 50
Revisor Börje Wåhlin 640 35
Revisor/ersättare Arthur Svensson 640 10
Vaktmästare Hembygdsgården inomhus - Dagmar Nilsson 640 04
Vaktmästare Hembygdsgården utomhus och Nottastugan - Janne Nilsson 640 04
Bokning av lokal tel: 640 04
Guide för museét - Viola Martina 640 02
Telefon till hembygdsgården 640 68