Föreningar

Halasjö fiskevårdsförening

Kontaktperson    Perty Kjellsson 0454 - 196 29

Halasjö Hembygdsförening 

Ordförande Sigge Karlsson     0454-640 57 www.halasjobygden.se

Halasjö AIF

Kontaktperson    Kjell Pettersson 0454-640 39 www.halasjo.com

Halasjöbygdens älg och kronvilt-skötselområde

Orförande Roland Svensson  www.halasjoalg.se