Felsökning ett ADSL-Modem

När du har ställt in ett ADSL-modem kan du uppleva problem med anslutning som kan härröra från ett antal underliggande faktorer som bidrar till brist på anslutning. Först bör du kontrollera ADSL-modemet för att säkerställa att alla lampor är på. Detta kommer att berätta om modemet får ström och ansluter med din Internet-anslutning.

Om inga lampor lyser på modemet kontrollera att strömmen är korrekt ansluten och att nätuttaget är funktionellt. Om du fortfarande inte ser en lampa ADSL-modemet kan vara defekt eller du kan ha blåst en säkring för just det nätuttaget i ditt hem. Om möjligt försök att ansluta modemet till ett alternativt uttag i rummet som ett test.

Kontrollera alla kablar som leder in och ut ur modemet för att se till att de är ordentligt anslutna. Om du fortfarande inte ser någon ljusindikator kopplar du bort kablarna och byter ut varje kabel en åt gången för att säkerställa att du inte har att göra med en felaktig kabel i ditt ADSL bredband.

Om du fortfarande inte hittar anslutningsproblemet försök att ta bort DSL-filtret från telefonuttaget i väggen. Anslut modemet direkt till telefonuttaget utan filtret och om det etablerar en anslutning måste du byta ut DSL-filtret.

Eftersom Internetleverantören levererar ADSL-modemet kan du välja att söka deras hjälp och få dem att testa modemanslutningen och den internetkonfiguration som du har ställt in. Om du inte kan lösa problemet din Internetleverantör har lämpliga testverktyg för att hitta problemet och få dig igång inom en kort tidsperiod.